Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Aan te raden literatuur rond EBP


Bannagan, K. & Moores, A. (2009). A model of professional thinking: Integrating reflective practice and evidence based practice.
Canadian Journal of Occupational Therapy, 76 (5),342-350.

Bennett (2005). Evidence-based practice in occupational therapy [CDROM].
In Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB (EDs) Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM.
3rd Edinburgh: Churchill Livingstond.

Bouckaert, L. et al. (2012). Wetenschappelijk redeneren voor dummies.
In W. Van Handenhoven.(Red.), Jaarboek ergotherapie, 57 – 70. Leuven: Acco.

Döpp, C., Steultjens, E., Radel, J. (2009). Het gebruik van evidence-based practice door Nederlandse ergotherapeuten. Barrières, percepties en het gebruik van bewijs.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie. 2009/3

Kuiper, C. (2008). Evidence-based practice voor paramedici.
Amsterdam: Boom uitgevers.

Loep M., van Etten-Jamludin F. (2004). Praktische handleiding PubMed.
Houten: Bohn Stafleu Van loghum.

Offrina M. Assendelft W.J.J., Scholten R.J.P.M. (2000). Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Taylor M.C. (2007). Evidence-based practice for occupational therapists. Oxford:
Blackwell Publishers.

Tomling, G. & Borgetto, B. (2011). Research Pyramid: A new Evidence based practice Model for occupational therapy. The American Journal for Occupational
Therapy. 65 (2), 189-196.

The AGREE, Next Steps Consortium. (2009). AGREE II : instrument voor de beoordeling van richtlijnen. Chochrane geraadpleegd op 5 februari 2015

 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...