Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De doelstellingen van OKE zijn

 1. OKE promoot:
  1. Evidence Based Werken in het werkveld.
  2. onderzoek in de ruimste zin.

 2. OKE sensibiliseert & ondersteunt ergotherapeuten om evidence based te werken  
  - OKE tast de noden en behoeften af omtrent gefundeerde praktijkvoering

  - OKE organiseert workshops  

  - OKE leidt ergotherapeuten op in het opzoeken van en kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur.

  - OKE ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en geeft het gestalte 

  - OKE informeert over: Vlaams ergotherapeutisch onderzoek, d
  atabanken, literatuurlijsten, links naar relevante bronnen

  - OKE biedt een forum tot delen van expertise en ervaring omtrent EBP  

  - OKE coacht lopende projecten en bewaakt de resultaatgerichtheid volgens gemaakte afspraken.

  - OKE stelt begeleidingscommissies voor aangevraagde onderzoeksprojecten samen. 
  Zij hebben de opdracht om de door te verwijzen naar een gemengde beoordelingsgroep die de projecten op hun wetenschappelijke en praktische haalbaarheid quoteert.

  - OKE helpt mee middelen zoeken die onderzoek mogelijk en bekend maken en beheert de resultaten van het onderzoek en waarborgt de doorstroming ervan naar de praktijk. (o.m. via participatie aan vormingsinitiatieven voor personeel in de gezondheids- en welzijnssector).

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...