Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Nomenclatuur

15 december 2010 tekende de koning het KB tot wijziging van het KB van 10 januari 1991 tot vaststelling van de revalidatieverstrekking, bedoeld in artikel 23 § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekekering voor geneeskundige verzorgingen uitkeringen ...
Hierdoor kunnen erkende ergotherapeuten tegen terugbetaling van het RIZIV thuisinterventies uitvoeren beschreven in het KB.

Het KB beschrijft
 1. de rechthebbenden: patiënten die een revalidatieperiode doorlopen hebben in een door RIZIV erkend of geconventioneerd revalidatiecentrum.
 2. de modaliteiten van de terugbetaling
 3. de interventies ergotherapie, die recht gevenop terugbetaling:  
  • observatiebilan en beschrijvend rapport, gericht zowel aan de voor schrijvende arts als de huisarts van de patiënt.
  • oefensessies met functionele training (max 7 sessies van 180 min.)   
  • informatie-, advies- en opleidingssessies, in zake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving en functionelehulpmiddelen (max 2 x 60 min)
  • functioneel eindbilan met beschrijving van de interventies en een evaluatie van de resultaten ten behoeve van de geneesheer speciallist in revalidatie van het centrum en de behandelende arts van de patiënt.
 4. de inhoud waarvan het voorschrift van de revalidatiearts moet voldoen om het zorg-continuüm mogelijk te maken. Het is nl belnrijkom verder te kunnen werken op de resultaten die reeds in het revalidatiecentrum bereikt werden.
  Lees meer ....

 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Dag van de ergotherapie
27/10/2016

Wedstrijd VE
de resultaten ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...