Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Tarieven 2017


A. Basistarieven (4)
     1. Gediplomeerde (1):                            €   85,00
     2. Startlid (1) (2):                                  €   60,00
     3. Student Bachelor (3)                          €     0,00
     4. Student Master, BanaBa en PhD(1):     €   30,00
     5. Koppel (1):                                        € 100,00
     6. 65+(1):                                             €   50,00
     7. Lid (buitenland) (1):                           €  100,00

     (1) Lidmaatschap met jaarboek 
     (2) Een startlid is hij/zij die zich de eerste keer lid maakt na zijn/haar studies.
           Men kan zich slechts 1 keer inschrijven als startlid.
     (3) In een lidmaatschap student bachelor is geen jaarboek inbegrepen.
     (4) Indien u een factuur van betaling wenst, gelieve uw vraag te mailen naar
           de 
adminstratie van het VE

B. Klik door naar het aanmeldingsformulier
     Inschrijven als VE-lid kan enkel via het aanmeldingsformulier

C. Groepstarief
    is een degressief tarief voor instellingen bedrijven en organisaties
     - 1ste lid              80 €  
     - 2de lid               60 €
     - 3de lid               60€
     - vanaf 4de lid      + 50 €
     Klik hier voor voor de modaliteiten groepstarief
     Klik hier voor de simulatietabel groepstarief

D. Betaalmogelijkheden
    1. Betaal online en krijg direct toegang tot de VE-site

    2. Betaal via DOMICILIËRING  
        en krijg 10 € REDUCTIE op de basistarieven 1 en 5
        Hoe?
        Download domiciliëringsformulier.
        Vul het in en verstuur het ondertekend naar: 
              VE-administratie
              p/a Brugsesteenweg 131
              9900 Eeklo
        Na ontvangst v/h formulier wordt het lidgeld automatisch geïnd
        tot de domiciliëring door u herroepen wordt.

   3. Betaal via overschrijving naar
       rekeningnummer BE87 0682 3658 9794
                                GKCCBEBB
       van VE-ledenwerving
             Zandvleuge 116 
             9900 Eeklo
       Vermeld: "naam, voornaam lid 2017"
  
 C Lid WFOT (enkel in combinatie met VE-lidmaatschap!):
    supplement 20,00 € op het basistarief
 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Dag van de ergotherapie
27/10/2016

Wedstrijd VE
de resultaten ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...