Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De VE-werkgroepen,

 1. Beroepsprofiel
  Deze tijdelijke werkgroep bereidt een nieuwe editie van het beroepsprofiel van de ergotherapeut voor.
  Deze werkgroep fuctioneert onder de raad van bestuur.

 2. REVA
  Deze werkgroep wordt 2-jaarlijks opgericht om de activiteiten van het VE op de REVA-beurs voor te bereiden en af te ronden.
  In concreto organiseert deze werkgroep de 2-jaarlijkse VE-studiedag.
  De werkgroep functineert onder de werkcel vorming.

 3. Antwerpse Geneeskundige Dagen
  Deze werkgroep organiseert in opdracht van het VE de jaarlijkse studiedag Antwerpse geneeskundige dagen in september.
  De werkgroep functineert onder de werkcel vorming.

 4. Wintermeeting
  Deze werkgroep organiseert in opdracht van het VE de jaarlijkse studiedag ¡Ergotherapie!, tijdens de Wintermeeting in februari.
  Geriatrie is het centrale thema van deze studiedag.
  De werkgroep functioneert onder de werkcel vorming.

 5. Ethische code
  Deze werkgroep actualiseert de ethische code van de ergoterapeut.
  De basis van haar werk is de etische code van de Europese organisatie voor ergotherapie, COTEC.
  Deze werkgroep functioneert onder de werkcel beleid/wetgeving/ethiek.

 6. Functieprofielen
  Deze werkgroepen werkten in opdracht van VE de functieprofielen uit v/d 
  - ergotherapeut in de G-dienst
  - rusthuisergotherapeut
  - ergotherapeut in het basisonderwijs
  - ergotherapeutals zorgcoördinator
  Momenteel zijn deze werkgroepen niet actief.


 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...