Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Positief effect van ergotherapie

wordt in verschillende studies aangetoond.

Ergotherapie bespaart veel dure zorg. 
In intra- en extramurale settings is ergotherapie reeds gekend en ingeburgerd.
Niettegenstaande de steeds grotere vraag naar ergotherapie in de thuiszorg, wordt ergotherapie door de Belgische en Vlaamse wetgeving 
tot op vandaag zeer beperkt terugbetaald.
Ergotherapie verhoogt of onderhoudt nochthans de autonomie en participatie van de cliënt. 
Verschillende studies tonen het aan:
  • een vroegtijdige inschakeling van ergotherapie in de thuiszorg voorkomt opname in het ziekenhuis of stelt het uit. 
  • Inschakeling van ergotherapie in thuiszorg heeft  hoge maaschappelijke baten.
    SEO-onderzoek 2014)  

Ergotherapie verbetert de kwaliteit van leven.
Onderzoek (Noakes, 1992; Tyrell & Burn, 1996; SWOKA, Nl 1999) wijst aan dat ergotherapie een meerwaarde betekent voor de cliënt, de mantelzorgers en de professionelen uit het thuiszorgteam. 
Een studie van SWOKA bevestigt dat cliënten en hun hulpverleners en mantelzorgerstevreden zijn over de therapie en de resultaten naar een grotere autonomie. 
AMBE, een onderzoek in 2006 uitgevoerd ism de provincie Oost-Vlaanderen bevestigt de waarde van ergotherapie in de thuiszorg.

- Noakes, J. (1992). Team Spirit. Health Service Journal, 102, 26
- Tyrrell, J., Burn, A. (1996). Primary Health care: evaluating primary occupational Therapy. Britisch Journal of therapy and rehabilitation, Vol 3, nr 7

 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...