Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.

De VE-cellen,


1. Cel Jaarboek
Het VE geeft jaarlijks i.s.m. Acco een jaarboek uit, met EBP verantwoorde ergo-artikels.
De redactie van het jaarboek vertegenwoordigt een lid naar de raad van bestuur.
    

2. Cel Vorming
Erkenning van het beroep ergotherapie vereist ook een permanente bijscholing om de kwaliteit op peil te houden.
Vorming levert hiertoe een belangrijke bijdrage.
De cel vorming verzamelt het extern vormingsaanbod en coördineert het met het vormingsaanbod van het VE.


3. Cel EDiTh
De cel Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg verzamelt expertise rond ergotherapie in de thuiszorg en organiseert -i.s.m.de cel vorming- vormingen rond thuiszorgthema's.
De voorzitter van de werkgroep zetelt in de raad van bestuur van het VE.


4. Cel OKE
De cel Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie verzamelt en deelt expertise rond evidence based practice (EBP) en rond wetenschappelijke evidentie van ergotherapie.
OKE organiseert -i.s.m. de cel vorming- praktische vorming rond EBP.
De voorzitter van de werkgroep zetelt in de raad van bestuur van het VE.
 

5. Cel Public Relations
  • De cel PR coördineert de beeldvorming en de communicatie
  • rond ergotherapie t.a.v. cliënten, zorgverstrekkers en de overheid.
  • rond de beroepsvereniging t.a.v.ergotherapeuten en studenten ergotherapie.
De PR-materie is een belangrijke peiler in de VE-werking. 
Deze cel wordt door een duo-baan gecoördineerd. Beiden zetelen in de raad van bestuur.
 
   
6. Cel Beleid/wetgeving/ethiek
De cel beleid/wetgeving/ethiek verzamelt en deelt informatie rond 
  • wetgeving van toepassing op het bedrijven van ergotherapie
  • ethische code voor ergotherapie
Deze cel doet beleidvoorbereidend werk.


7. Internationale relaties
De cel internationale relaties volgt de internationale tendensen betreffende ergotherapie en de gevolgen voor de ergotherapie in Vlaanderen.
De vertegenwoordiger COTEC en WFOT en de vertegenwoordiger ENOTHE zetelen in de raad van bestuur.

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...