Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Mandaten van het VE

1.  Voorzitter
 • Zit de raad van bestuur voor en coördineert er de werking van.
 • Coördineert het dagelijks bestuur.
 • Informeert en adviseert de algemene vergadering.
 • Vertegenwoordigt het VE bij de nationale vereniging (NBFE/FNBE), bij officiële gelegenheden en bij overleg met overheden of belanghebbenden.
 • voorzitter@ergotherapie.be

2.  Boekhouder
 • Bereidt de begroting voor en controleert ze.
 • Houdt de financiële verrichteningen en de inventaris van het VE bij.
 • Maakt de jaarrekeningen en de balansen.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur en de algemene vergadering over de financiën van het VE
 • boekhouder@ergotherapie.be

3.  Secretaris 
 • Notuleert de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
 • Voert de administratieve taken van het VE uit.
 • Coördineert de ledenwerving van het VE.
 • Informeert de raad van bestuur over de administratieve aangelegenheden van het VE.

4.  Ombudsman/webverantwoordelijke
 •  is het centraal contact van het VE.
 • Geeft beroepsinhoudelijke informatie.
 • Zit de VE-werkgroep, website, voor en geeft vulling aan de VE-website.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur  over de ombudsdienst en de website.
 • info@ergotherapie.be

5.  Public Relations (PR)
 • Coördineert de huisstijl, de beeldvorming en de communicatie van het VE.
 • Is verantwoordelijk voor de VE-stand.
 • Redacteert folders en VE-publicaties.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de PR-initiatieven.
 • PR@ergotherapie.be

6.  Vorming
 • Zit de VE-cel, vorming, voor.
 • Coördineert het vormingsaanbod van het VE.
 • Contacteert de sprekers en onderhandelt de overeenkomst.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over vormingen.

7.  OKE / EBP
 • Zit de VE-cel, Ondersteunings- & Kenniscentrum Ergotherapie (OKE) voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over wetenschapplijke info en evidence based practice.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de werking van OKE.
 • oke@ergotherapie.be
 
8.  Internationale relaties
 • Vertegenwoordigt het VE bij de Europese- (COTEC) en de wereldorganisatie voor ergotherapie (WFOT) en bij het Europese netwerk voor ergotherapieopleidingen (ENOTHE)
 • Informeert de raad van bestuur over internationale thema's betreffende ergotherapie.

9.  EDiTh / Thuiszorg
 • Zit de VE-cel, Ergotherapie Dientsverlening Thuiszorg voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over ergotherapie in de thuiszorg.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de werking van EDiTh en over thuiszorgmateries.
 • edith@ergotherapie.be

10. Ontwikkeling
 •  Zit de VE-werkgroep, ontwikkeling, voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over ergotherapie in het domein ontwikkeling en buitengewoon onderwijs.
 • Informeert de raad van bestuur over de werkgroep ontwikkeling.

   

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...