Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De algemene vergadering van het VE (AV),

het hoogste bestuursorgaan van het VE, komt minstens 1 keer per jaar samen ten laatste 6 maanden na het beeindigen van het boekjaar.

- is o.a.bevoegd voor: 
  • de wijziging van de statuten van het VE
  • de benoemingenafzetting van bestuurders
  • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekening

De algemene vergadering telt 10 leden.
      
Van elke jaarlijkse vergadering wordt een verslag neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank.


 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Dag van de ergotherapie
27/10/2016

Wedstrijd VE
de resultaten ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...