Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De raad van bestuur van het VE (AV),


het uitvoerend orgaan van het VE,

  • vergadert minstens 4 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter.
  • neemt alle beslissingen in functie van de doelstellingen en de efficiënte werking van het VE.
  • informeert en adviseert de algemene vergadering over haar plannen en alle genomen initiatieven 
  • is samengesteld door 14 leden, met elk een specifiek mandaat.
  • wordt administratief ondersteund door een adminstratieve medewerker.

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...