Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Het VE is een VZW.

Een vzw is een Belgische rechtsvorm die bestaat uit een algemene vergadering, die het beleid bepaalt en een raad van bestuur, die het beleid uitvoert.

De werking van het VE worden geregeld door de statuten.
Het VE moet jaarlijks haar statuten, de notulen van haar algemene vergadering en haar jaarrekeningen bij de rechtbank van koophandel laten registreren.
De statuten worden jaarlijks gepubliceerd door het Belgisch Staatsblad, onder het ondernemingsnr 413799327.

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...