Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.

Evidence Based Werken (EBP),

is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar, op zo'n wijze dat de uitvoering gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Wetenschappelijke informatie, klinische ervaring van de ergoterapeut en de expertise van de cliënt zijn de pijlers van evidence based werken.

Meten is -naast behandelen- een centrale actie binnen de EBP. 

Niet enkel -maar vooral- binnen de geneeskundige en paramedische beroepen en dus ook binnen de ergotherapie, is EBP een belangrijke stroming. 

Vanuit haar doelstelling -de inhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkeling van ergotherapie permanent ondersteunen- richtte het VE in 2003 het OKE op, het Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie, als denkcel van de vereniging. Het OKE is op vandaag geevolueerd tot wetenschappelijke werkgroep voor ergotherapeuten.


VE is lid van EBMPracticenet  ...

een consortium gefinancierd door RIZIV en gecoördindeerd door CEBAM.
Lees meer ...
Klik hier voor de visietekst 2016-2020 ...
 

Verder wil het VE Evidence Based Werken ondersteunen door:
- expertise tussen ergotherapeuten te delen
- digitale informatie te verzamelen en te delen.
- literatuur te delen.

 
 
 


 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Dag van de ergotherapie
27/10/2016

Wedstrijd VE
de resultaten ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...