Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.

Evidence-based Practice (EBP)Definitie - ook door CEBAM gebruikt 
Evidence-Based Practice (EBP) is the integration of clinical expertise, patient values, and the best research evidence into the decision making process for patient care. Clinical expertise refers to the clinician’s cumulated experience, education and clinical skills. The patient brings to the encounter his or her own personal preferences and unique concerns, expectations and values. The best research evidence is usually found in clinically relevant research that has been conducted using sound methodology (Sackett, 2002). 

In het Nederlands is volgende definitie gangbaar.
Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om behandelvoorstellen voor te leggen aan de individuele cliënt. Een integratie van de klinische expertise van de therapeut, de wensen, voorkeuren en verwachtingen van de cliënt, de beschikbare evidence en de organisatorische mogelijkheden ten aanzien van de zorg behoort plaats te vinden in dit besluitvormingsproces (Offringa, 2000).

Evidence-based Practice is voor de ergotherapeutische praktijkvoering van uiterst belang. 
Download hier een powerpointpresentatie over EBP in de ergotherapeutische praktijk. VE is lid van EBMPracticenet  ...

een consortium gefinancierd door RIZIV en gecoördindeerd door CEBAM.
Lees meer ...
Klik hier voor de visietekst 2016-2020 ...
 

Verder wil het VE Evidence Based Werken ondersteunen door:
- expertise tussen ergotherapeuten te delen
- digitale informatie te verzamelen en te delen.
- literatuur te delen.

 
 
 


 

 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

Grondslagen van de ergotherapie
Nieuwe editie is uitgegeven
Koop nu aan voordeelprijs tot 7 april!


VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Ergotherpie Nederland smeden samenwerking
lees meer ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...