Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Ergotherapeuten werken

in zeer uiteenlopende gebieden van welzijn- en gezondheidszorg.
Tot op heden werken ze nog vooral intramuraal (in instellingen).
Doch meer en meer ergotherapeuten werken als zelfstandige in de thuiszorg,
waar ze ouderen, volwassenen en kinderen behandelen voor problemen van
fysieke, cognitieve en/of geestelijke aard.

Je zoekt een ergotherapeut om thuis therapie te geven?
Zoek via de balk "zoek een ergotherapeut"


Verder op deze bladzijde vind je de lijst van instellingen waar ergotherpaeuten
werken. Vraag ernaar!

Ergotherapeuten werken in:

 • Algemene en universitaire ziekenhuizen
     dienst traumatologie, reumatologie, pediatrie, geriatrie, psychiatrie, pediatrie, paliatieve,  ...
 • Dienst fysische geneeskunde en revalidatie
     Regionale ziekenhuizen (K30-K60)
 • Erkende revalidatiecentra
     950, 771, longrevalidatie (COPD), neuromusculaire aandoeningen, MS,  
 • Sp- diensten locomotoriek
 • Dagcentra voor niet-werkende volwassenen met een motorische-, sensorische-, verstandelijke-, ontwikkelingsproblematiek  
 • Woon- en zorgcentrum, Rust- en verzorgingstehuizen 
 • Geriatrisch dagcentra en dagverzorgingscentra
 • Regionale en lokale dienstencentra
 • Thuisbegeleidingsdiensten en organisaties
  (Solidariteit v/ h gezin, Familiehulp, Familiezorg, Thuishulp)  
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Forensische psychiatrie met inbegrip van penitentiaire centra
 • Ontmoetingstehuizen voor ex-psychiatrische patiënten
 • Onderwijs (BLO, BuSO, zorgcoördinatie, GON, Hoger onderwijs)

 • MFC (Multifunctionele centra)
 • FAM (Flexible Aanbod Meerderjarigen)

 • Vroegbegeleidingsdiensten

 • DagCentra voor niet werkende volwassenen met een beperking
 • Beschutte en sociale werkplaatsen 
 • Aciviteitencentra
 • Dienst arbeidstraject-begeleiding
 • Mutualiteiten
 • Thuiszorgwinkels
 • Centra beroepsopleiding
 • Adviesbureau voor toegankelijke omgeving
 • Preventiediensten ergonomie
 • Provinciale adviescentra

 


 

Ledenwerving 2017
Lees meer ...
Lid worden via domiciliëring ...
Lid worden via online-betaling ...
      (Hoe? Klik hier voor uitleg ...)

VE is lid van EBMPracticenet
Visietekst EBMPracticenet ...


Erkenning ergotherapie is veranderd vanaf 01/01/2016

Lees meer ...

Inloghulp
Alle specifieke info op deze site is voorbehouden aan de VE-leden.
Zij kunnen deze info inkijken na inlog
Lees hier de inloghulp

Dag van de ergotherapie
27/10/2016

Wedstrijd VE
de resultaten ...

Ledenwerving 2017
Lees meer... 
Lid worden via domiciliëring ...

Belangrijk bericht
voor ergotherapeuten
die in Nederland willen
werken.
Lees meer over DTE ...
Lees meer bij externe vormingen ... 


Ergo in de kijker ...
UNIZO publiceerde i
n haar tijdschrift een mooi artikel over een zelfstandige ergotherapeute.
Lees het artikel hier ...

 

VE lid Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen.
lees meer ...
lees persbericht ...